In memoriamHerdenking – Svelta rouwt om Omer Melis

Omer Melis

Op het einde van de maand februari is het dertig jaar geleden dat Omer Melis samen met zijn echtgenote in een tragisch verkeersongeval is omgekomen. Bij deze gelegenheid wil ik hulde brengen aan deze erevoorzitter en de ganse familie Melis. Het is goed om soms achterom te kijken. Omer heb ik gekend als een minzame man die steeds vriendelijk en gastvrij was. Als inwijkeling in Melsele heeft hij mij als “vreemdeling “samen met Jos Aps meteen het gevoel gegeven dat ik bij de Svelta familie behoorde. Hij was tientallen jaren voorzitter en de verdienste daarvan kan moeilijk worden overschat. Het is dan ook zeer passend dat we vandaag nog steeds een Omer Melis Cup organiseren. Na enkele jaren Ghislain Van Vossel als voorzitter te hebben gehad heeft Dirk Melis de fakkel van zijn vader overgenomen. Vriendelijkheid, dienstbaarheid en jovialiteit waren de kenmerken waarmee Dirk de traditie van zijn vader voortzette. Hij heeft ook twintig jaar de teugels van de club in handen gehad. Samen met zij dochter Miek is hij tot op vandaag een trouwe sponsor van de club.

Ik denk dat alle Sveltanen grote dankbaarheid en erkentelijkheid verschuldigd zijn aan Omer en zijn familie.
Hopelijk slagen we erin hun nalatenschap waardig verder uit te bouwen.”

Willy Colin
Voorzitter KVK. Svelta Melsele

© KVK Svelta Melsele