VerzekeringAangifte sportongeval

Dossier opstarten doe je zo

 1. Je bent niet in staat om eerst contact op te nemen met de clubsecretaris

  • Voorbeeld: onmiddellijk opname/bezoek ziekenhuis of dokter
  • Je laat het aangifteformulier invullen door de behandelende geneesheer
  • Je bezorgt het ingevuld en ondertekend aangifteformulier zo snel mogelijk aan de clubsecretaris
  • De clubsecretaris start het digitaal dossier op bij KBVB
  • Eventuele onkostennota’s van de medische behandelingen eigen aan het sportongeval worden eveneens aan de clubsecretaris bezorgt
 2. Je bent wel in staat om eerst contact op te nemen met de clubsecretaris

  • Je maakt een afspraak bij de clubsecretaris
  • De clubsecretaris start het digitaal dossier op bij KBVB
  • Je krijgt een ingevuld aangifteformulier van de clubsecretaris
  • Je laat het aangifteformulier invullen door de behandelende geneesheer
  • Je bezorgt het ingevuld en ondertekend aangifteformulier zo snel mogelijk aan de clubsecretaris
  • Eventuele onkostennota’s van de medische behandelingen eigen aan het sportongeval worden eveneens aan de clubsecretaris bezorgt

Belangrijk om te weten

 • Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld = “Attest van herstel”
 • Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter.
 • Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
 • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
 • De KBVB rekent een franchise van 12,10 € per dossier.
 • Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.

Veelgestelde vragen

Zit je nog met een aantal vragen omtrent de verzekering dan kan je terecht bij Voetbal Vlaanderen. Hieronder een aantal belangrijke verwijzingen:

© KVK Svelta Melsele