HomeClubAanspreekpunt Integriteit

Grensoverschrijdend gedrag, racisme of discriminatie?

Vanuit voetbal Vlaanderen wil men een positief sportklimaat bevorderen.  Men doet dit aan de hand van twee projecten nl. Come Together waarbij we de strijd aangaan tegen racisme en discriminatie en API (aanspreekpunt integriteit) dat zich richt op grensoverschrijdend gedrag (fysisch – psychisch – seksueel geweld – verwaarlozing en pesten) binnen de sport.

Ook binnen KVK Svelta Melsele willen we dat iedereen kan voetballen in een veilige omgeving, waar men zich goed voelt en plezier kan beleven.  We kunnen dit bewaken als we met z’n allen (spelers, speelsters, trainers, supporters, bestuur, vrijwilligers, …) onze verantwoordelijkheid opnemen en gepast reageren op bovenstaand gedrag.

Het is belangrijk dat eenieder die hierover met vragen zit, een vermoeden of bezorgdheid heeft, een incident vaststelt en wil melden dit kan doen bij een onafhankelijk meldpunt waarin in alle discretie zal omgegaan worden met de gekregen informatie.  Vanaf heden zal ik deze functie invullen binnen de club, dit vanuit mijn interesse in het welzijn van mensen (ik ben van opleiding verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg waarvan de laatste 20 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie), gecombineerd met mijn passie voor voetbal.    

Ik wil ernaar streven dat iedereen zich thuis voelt binnen KVK Svelta Melsele,. Als eerste aanspreekpersoon wil ik hierbij luisteren naar mensen hun verhaal, communicatie aangaan met betrokkenen, ondersteunen bij vragen en meldingen en doorverwijzen waar nodig.

Mensen kunnen me kennen binnen de club omdat ik al vele jaren speler ben bij de veteranen, mijn stage deed bij verschillende jeugdploegen voor het behalen van mijn trainersdiploma en in het meisjes- en damesvoetbal omdat mijn dochter 2 jaar geleden hierover een documentaire maakte als afstudeerproject van de middelbare school.

Je kan me bereiken via mail integriteit@kvksveltamelsele.be of telefoonnummer 0475 39 76 72 of spreek me gerust aan als ik aanwezig ben op de club.  Ik tracht dan zo spoedig mogelijk een afspraak te maken om met elkaar in gesprek te gaan.

Joeri Verbist
Aanspreekpunt Integriteit
GrensoverschreidendGedrag_005b
GrensoverschreidendGedrag_001_500x500

© KVK Svelta Melsele