Ethiek & Charters8 pedagogische principes voor de jeugdopleider

https://www.kvksveltamelsele.be/wp-content/uploads/Clipart/handen.png
PDF-versie

8 pedagogische principes jeugdopleider

Dit zijn …

 • de ouders,
 • trainers,
 • afgevaardigden
 • en bestuursleden.

Hierna volgen een aantal hulpmiddelen om jeugdspelers, via een goede communicatie, een hoger leerrendement te laten bereiken. “HET KIND STAAT CENTRAAL” is de rode draad doorheen de volledige opleiding.

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden.
 • Voetbal als middel, opvoeding als doel.
 • Respect hebben voor scheidsrechter, medespelers, tegenspelers en supporters.
 • Participatie van de ouders.
 • Een goede communicatie kan veel problemen vermijden.

Voorbeeld:

 • Ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is de “COACH”.
 • De eerste training … is er een voor de ouders …
 • Wees eerlijk en consequent: kinderen zijn hier extra gevoelig voor. 
2. Als volwassenen niet het goede voorbeeld geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen?
 1. Vermijd het roepen en tieren naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer, … kinderen nemen die attitude snel over.
 2. Geef het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht voor hygiëne, een sportman rookt niet, geen alcohol, geen drugs …
 3. Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken …
3. Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn alleen belangrijke kinderen. (Dr Garritt KBVB).
 1. Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen.
 2. Niet trainen kan soms de beste training zijn.
 3. Studies primeren; een training omwille van studies overslaan kan geen sanctie tot gevolg hebben.
4. Laat kinderen "voetbal" spelen. Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld van het kind.
 1. Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is niet de schuld van de spelers, maar veeleer een foute keuze van de trainer.
 2. Kinderen zijn geen mini-volwassenen.
5. Elk lid van het team is even belangrijk en krijgt evenveel aandacht.
 1. Laat kinderen geen 90% van de tijd op de bank zitten.
 2. Ook de minder goede spelers starten graag eens aan de wedstrijd.
 3. Hou rekening met de biologische leeftijd van de kinderen.
 4. Groot en sterk mag niet het enige criterium zijn om spelers te evalueren.
 5. Sociale rol van de club is heel belangrijk.
 6. Anticipeer op mogelijk pest-gedrag bij kinderen (taak van iedereen).
6. Creëer een positieve sfeer. Straal positivisme en enthousiasme uit. De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.
 1. Geen enkele speler wordt beter met negatieve kritiek alleen.
 2. Een schouderklopje kan wonderen doen.
 3. Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn de beste leermomenten.
7. "Fun" in het voetbal, is de basis van een gerichte "Formation".
 1. Zonder “Fun” is er geen “Formation”.
 2. Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het leuk vinden.
8. Winnen is "belangrijk" maar NOOIT ten koste van de vorige 7 pedagogische principes.
 1. Wees moedig bij verlies,
 2. Wees nederig bij winst,
 3. Maar laat het allebei een reden zijn om nog veel harder te werken en …
 4. Samen te werken …

© KVK Svelta Melsele