Ethiek & ChartersCharter voor supporters

https://www.kvksveltamelsele.be/wp-content/uploads/2021/09/Voetbal_009.jpg
PDF-versie

Algemeen

 • Dragen sportiviteit hoog in het vaandel, wat de inzet van de wedstrijd ook mag zijn.
 • Ze maken van elke wedstrijd een feest.
 • Houden zich aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van scheidsrechters, spelers, alsook supporters van de tegenstander.
 • Blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag.
 • Weigeren deel te nemen aan elke activiteit die hun eigen veiligheid, en die van de anderen, in het gedrang zou brengen, of die de orde zou kunnen verstoren.
 • Engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing te respecteren.
 • Weerhouden zich van elke vorm van racisme en xenofobie.
 • Gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal en respecteren bovenstaande richtlijnen.

Jeugdsupporters

De impact van supporters bij wedstrijden van de onderbouw (5<>5 en 8<>8) is gezien de kleine velden groot. We vragen u vriendelijk volgende afspraken te respecteren:

 • Enkel aanmoedigen; het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
 • Geen opmerkingen maken t.o.v. de scheidsrechter, spelers, trainers, afgevaardigden van de eigen ploeg of de tegenstander.
 • Stimuleren is de boodschap.
 • Gelieve achter de omheining plaats te nemen en de neutrale zones niet te betreden.
 • Ook de doelmannen dienen “zelfstandig” te leren voetballen. We vragen daarom aan supporters van de doelman om niet achter het doel plaats te nemen. De filosofie is: “De wedstrijd is voor de spelers, de training voor de trainer”. We vragen voldoende “speelruimte” voor onze spelers. De trainers dienen de spelers.
12de_man
Bvpnh4WIcAAfcTe
Cartoon-5

© KVK Svelta Melsele