K.V.K. Svelta Melsele

Geen volgende match op de kalender

Ombudsman

Geachte Spelers, Ouders, Grootouders, Supporters, Trainers en Afgevaardigden,

Om de Jeugdwerking van KVK Svelta Melsele verder te optimaliseren, heeft het Jeugdbestuur beslist om vanaf het seizoen 2013 – 2014 de nieuwe functie van ombudsman in het leven te roepen.

De bedoeling is in hoofdzaak de sportieve cel van de Jeugdwerking, in het bijzonder de Jeugdcoördinator, te ontlasten van alle niet-sportieve zaken en te beantwoorden aan de noden en behoeften van iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij de Svelta-gemeenschap.

Bent U jeugdspeler, ouder, grootouder, supporter, trainer of afgevaardigde en heeft U een vraag, voorstel of klacht van organisatorische, sociale of andere aard (met uitzondering van sportieve aangelegenheden), kunt U deze steeds kenbaar maken door te mailen naar :

ombudsman@kvksveltamelsele.be

De ombudsman zal vervolgens binnen een redelijke termijn een antwoord formuleren en/of contact met U opnemen ter bespreking van het door U opgeworpen onderwerp.

Let wel, anonieme klachten worden niet behandeld. Wij verzoeken U dus steeds uw voor- en achternaam, alsmede uw telefoon of GSM te vermelden in uw mail.

Het Jeugdbestuur.