K.V.K. Svelta Melsele

Geen volgende match op de kalender

Jeugdbestuur & Medewerkers

KVK SVELTA MELSELE – ORGANIGRAM JEUGDWERKING

JEUGDBESTUUR ALG. EMAIL-ADRES: jeugd@kvksveltamelsele.be
JEUGDVOORZITTER / KLEDIJ & MATERIAAL
KURT VAN GASSE +32 475 80 60 09
kurt.vangasse@gmail.com
JEUGDONDERVOORZITTER / SPORTIEVE CEL
GUY VAN BERGEN +32 478 61 91 94 guy.van.bergen@verla.be
JEUGDSECRETARIS / WEDSTRIJDCOORDINATIE
LUC SEGERS +32 495 20 50 24 luc.segers12@telenet.be
JEUGDPENNINGMEESTER
ANJA DE BLOCK +32 477 97 70 44 anja@vanmoer.com
COMMUNICATIE / EVENEMENTEN & HORECA
GUY MOENS +32 468 16 01 10 guy.moens2@telenet.be
ALGEMENE MEDEWERKERS – JEUGDWERKING
VERANTWOORDELIJKE KLEDIJ JEUGDWERKING
KURT DE VUYST +32 477 26 73 45 kurtannemie@telenet.be
VERANTWOORDELIJKE INFRASTRUCTUUR JEUGDCOMPLEX
BERT BETTENS +32 474 56 85 09 bertbettens@gmail.com
MEDEWERKERS EVENEMENTEN
HILDE VANDENBOSCH
PEGGY DINGENEN
JEUGDTORNOOIEN
TINEKE DE CAUWER EIGEN JEUGDTORNOOI jeugdtornooi@kvksveltamelsele.be
JEUGDCOORDINATOREN ANDERE TORNOOIEN tornooien@kvksveltamelsele.be
SPORTIEVE CEL – JEUGDWERKING
JEUGDBESTUUR – VERANTWOORDELIJKE SPORTIEVE CEL JEUGDWERKING
GUY VAN BERGEN +32 478 61 91 94 jeugd-sportievecel@kvksveltamelsele.be
SPORTIEF ADVISEUR JEUGDWERKING
OMER SUY +32 496 56 70 34 omer.suy@telenet.be
TVJO – SPORTIEF EINDVERANTWOORDELIJKE JEUGD & JC BOVENBOUW – TALENTSCOUT
RUUD VERSTRAETEN +32 468 28 90 40 ruud.verstraeten@telenet.be
JC MIDDENBOUW – TALENTSCOUT
WIM VAN ROBBROECK +32 496 12 91 86 wim.van.robbroeck@telenet.be
JC ONDERBOUW – TALENTSCOUT
THOMAS SUY +32 496 69 41 28 suythomas@hotmail.com