Info testenTesten bij andere club

TVJO
Steve De Schepper
+32 495 63 29 76

PDF-versie

Visie

Wij hopen binnen de Svelta Jeugdwerking dat onze spelers zo lang mogelijk bij onze bloeiende club blijven. We proberen binnen de mate van het mogelijke iedere speler voetbal aan te bieden op zijn/haar niveau.

Indien je zoon/dochter toch gecontacteerd wordt door een andere club om te komen testen zijn er een aantal richtlijnen die gerespecteerd moeten worden.  Indien deze gerespecteerd worden, zullen we vanuit de Svelta Jeugdwerking hiervoor al dan niet toelating geven na intern overleg met betrokken trainers en coördinatoren.

Het verbieden dat een jonge speler ingaat op een uitnodiging van een andere club behoort niet tot de visie en beleid van de club. Zeker niet wanneer uit dit overleg blijkt dat dit voor de speler in kwestie een gezonde stap is in zijn/haar ontwikkeling.  We verwachten wel dat dit vooraf besproken en gemeld is bij de JC / TVJO / trainer van Svelta Melsele.

Om het testen bij een andere club in goede banen te leiden en misverstanden te vermijden hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.  Dit na overleg tussen TVJO/JC’s/jeugdbestuur.

  • Een Svelta jeugdspeler mag maximaal 3x bij dezelfde club gaan testen. Na 3 testen, bij eenzelfde club of verdeeld over verschillende clubs, houdt het evenwel op. Het kan niet de bedoeling zijn dat spelertjes de hele tweede seizoenshelft met transfergedachten rondlopen. Een vierde test zal bijgevolg niet meer worden toegestaan.
  • Er kan alleen deelgenomen worden aan testtrainingen, testwedstrijden, talentdagen en dergelijke bij andere clubs als de speler geen activiteiten heeft bij zijn eigen club, zijnde KVK Svelta Melsele.
  • Een jeugdspeler krijgt pas vanaf 1 januari toestemming om te gaan testen bij andere clubs. Vroeger testen vinden we te vroeg op het seizoen en dit kan leiden tot misverstanden.
  • De jeugdspeler heeft een officiële schriftelijke uitnodiging van de club waar hij gaat testen. Voor aanvang van de 1e testtraining/wedstrijd bij een andere club laat hij een schriftelijke toelating ondertekenen door de Svelta Jeugdcoördinator/TVJO.
  • Er wordt enkel toestemming gegeven om te testen bij een club wanneer het ons na intern overleg een gezonde stap lijkt in de ontwikkeling van betrokken speler.

Opmerking: uitnodigingen voor de provinciale of nationale selecties worden uiteraard steeds met fierheid toegestaan en vallen buiten deze richtlijnen.

Als een speler zich niet aan bovenstaande richtlijnen/afspraken houdt kunnen er sancties volgen.  Bij niet naleven:

  • Is de speler niet verzekerd tijdens de training/wedstrijd bij de club waar er getest wordt.
  • Zullen er vanuit de sportieve jeugdcel maatregelen kunnen uitgesproken worden. Dit kan gaan van een aantal wedstrijden niet meer geselecteerd worden voor het team waar hij speelt, tot geen wedstrijden meer voor de rest van het seizoen.

Om eens over na te denken

Ieder weekend lopen er langs onze voetbalvelden talrijke voetbalscouts op zoek naar opkomend talent.  Ook bij ons is de weekelijks het geval.  De kans dat je gecontacteerd wordt is niet heel groot, maar omdat er onder ouders en spelers veel over gepraat wordt willen we hier toch de nodige aandacht aan besteden. Mijn kind wordt benaderd door een andere club, hoe ga ik daarmee om? Eerst en vooral, laat je hoofd of dat van je kind niet op hol brengen bij een testaanvraag, er is namelijk een groot verschil tussen een testtraining bij andere club of een mogelijke definitieve overgang.

Ouders: Denk in het belang van het kind!  Maak een goede afweging!
Is je kind vandaag gelukkig binnen de Svelta Jeugdwerking? Zoja, dan moet je eigenlijk niet ingaan op een uitnodiging tot testen bij een andere club, zelfs niet als deze club een ‘niveau hoger’ speelt. Indien je het gevoel hebt dat je kind meer uitdaging nodig heeft of een andere reden om te gaan testen elders?  De TVJO/JC van Svelta staan steeds ter beschikking om over dit thema te overleggen. Bij het kiezen van de juiste club moeten ouders de verantwoordelijkheid nemen om hun kind te begeleiden.  Waar gaat het kind de beste opleiding krijgen, de grootste voldoening hebben, het meeste plezier,….  Wat je dikwijls hoort is dat ouders zeggen ‘mijn kind mag zelf beslissen waar het gaat spelen’, het is ondenkbaar dat ze op die leeftijd deze beslissing doordacht kunnen nemen.

Indien er toch beslist wordt om over te gaan tot testen: Om te beginnen kan de test en/of de club zelf ‘tegenvallen’. Bovendien komen er vaak praktische bezwaren kijken bij een overstap, zowel voor de ouders als voor de speler, want mogelijk moet je bv. langer of verder met de auto rijden, wat extra tijd en geld kost. En voor je kind is huiswerk maken of studeren op de achterbank niet ideaal lijkt ons…

Als de test positief is, de club een goede indruk maakt en er geen onoverkomelijke organisatorische problemen zijn, dien je je nog steeds af te vragen of een overstap in het belang is van je kind. Misschien heeft die club wel meer ‘prestige’ dan KVK Svelta Melsele, maar prestige alleen is niet genoeg. De nieuwe club moet beduidend beter zijn qua jeugdopleiding of competitieniveau, anders wordt de overstap een maat voor niets. Zijn ook die voorwaarden vervuld, dan moet je kind ook nog speelkansen krijgen en zich lekker kunnen voelen in de nieuwe omgeving. Als dat allemaal het geval lijkt te zijn, rest nog één belangrijke vraag: gaat je kind zelf (nog altijd) akkoord met een eventuele overstap? En zelfs dán blijft een transfer een beetje een sprong in het duister. De praktijk moet uitmaken hoe het loopt. Als het mis gaat, is het niet vanzelfsprekend om terug te keren naar de vorige club.

Sommige clubs nemen zelden of nooit ex-spelers terug. Zo hopen ze te voorkomen dat er andere spelers vertrekken. Die houding vinden we bij Svelta Jeugd wat kortzichtig. Bij ons is een terugkeer wél bespreekbaar, althans als het vertrek is gelopen volgens de richtlijnen van de Svelta Jeugdopleiding. Ook al kan de speler in dat geval vaak niet automatisch en niet vanzelfsprekend opnieuw deel uitmaken van zijn oud Svelta Jeugdteam. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover zijn vervanger. Misschien is ook zijn favoriete spelpositie niet meer vrij. Maar we willen wel de mogelijkheden bekijken.

De conclusie is dus duidelijk:

weeg de voor- en nadelen goed af bij een eventuele overstap,
zelfs vooraleer je gaat testen, en laat de belangen van je kind steeds voorgaan op die van U als ouders .

© KVK Svelta Melsele