Homewettelijke voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Gebruikersovereenkomst – Privacy Policy

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

K.V.K. Svelta Melsele behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

K.V.K. Svelta Melsele kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door K.V.K. Svelta Melsele zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. K.V.K. Svelta Melsele is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

K.V.K. Svelta Melsele biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. K.V.K. Svelta Melsele kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

K.V.K. Svelta Melsele is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. K.V.K. Svelta Melsele oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat K.V.K. Svelta Melsele de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen K.V.K. Svelta Melsele en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. K.V.K. Svelta Melsele behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van K.V.K. Svelta Melsele. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K.V.K. Svelta Melsele. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser. Afbeeldingen, scripts, … gemaakt door derden zijn gebruikt onder de juiste licenties en de oorspronkelijke auteur is daarvoor ook vermeld. Gebruikers van deze website mogen de broncode gebruiken om ervan te leren maar ze niet kopiëren.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

K.V.K. Svelta Melsele verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door K.V.K. Svelta Melsele gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. K.V.K. Svelta Melsele verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

K.V.K. Svelta Melsele verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. K.V.K. Svelta Melsele maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de K.V.K. Svelta Melsele Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

WIL JIJ GRAAG MET ONS CONTACT OPNEMEN?

© KVK Svelta Melsele