Opleidingsvisie50 Teamtactische leerplandoelstellingen

https://www.kvksveltamelsele.be/wp-content/uploads/2021/09/Voetbal_018_800x600.jpg
PDF-versie

Spelprincipes

STAP-1 - Opbouw

SP1 ⇒ Opbouw van achter uit dmv snelle balcirculatie naar de zwakke zonde vd tegenstander.  Dit bij voorkeur met diagonale of verticale passing.

SP2 Infiltreren op juist moment & bij ruimte, om zo een overtal te creëren en tot doelkans te komen.  Hierbij aandacht voor de restverdediging.

AANSPEELBAARHEID

 • Openen: Breed (TT+1)
 • Openen: Diep (TT+2)
 • Driehoekspel:
  • Driehoekspel: Aanspeelbaarheid vanuit opgelegde spelposities (TT+3a)
  • Driehoekspel: Aanspeelbaarheid met aandacht voor wisselende posities (TT+3b)
 • Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan (TT+4)
 • Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan (TT+5)

PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE

 • Efficiënte balcirculatie – Progressie nastreven:
  • Progressie nastreven: Richting: ruit 1 è ruit 2: Passing 1ste graad (TT+6a)
  • Progressie nastreven (diepte voor breedte voor terug) zonder risico op dom balverlies (TT+6b)
 • Efficiënte balcirculatie – Nauwkeurigheid & snelheid van doorspelen
  • Efficiënte balcirculatie: Nauwkeurig doorspelen van de bal (TT+7a)
  • Efficiënte balcirculatie: Zo snel mogelijk nauwkeurig doorspelen van de bal (TT+7b)
 • Efficiënte balcirculatie – juiste balsnelheid
  • Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen (TT+8a)
  • Met juiste tempo (= vertragen en versnellen) (TT+8b)
 • Diagonale of verticale passing:
  • Diagonale passing: in functie van aanspeelbaarheid (TT+9a)
  • Diagonale/verticale passing: snelle pass naar de zwakke zone (= 1v0/1v1/2v1) van de tegenpartij (TT+9b)
 • Een speler of lijn overslaan bij passing diep (pass in de 2de graad) (TT+10)
 • Efficiënte infiltratie met bal op het juiste moment: Bij ruimte (opzoeken van 2v1/1v1) (TT+11)
 • Efficiënte infiltratie zonder bal na pass: Give & Go (TT+12)
 • Efficiënte infiltratie zonder bal op het juiste moment: Bij ruimte om OVERLOAD te creëren (durven doorinfiltreren) (TT+13)
 • Infiltratie met bal : leiden of dribbel: CHALLENGE (TT+14)
STAP-2 - Doelkansen creëren om te scoren

SP3 ⇒ Tot doelkans komen en afwerken, na diepteloopactie of individuele actie.  Dit door dynamisch aanvalspel.

SP4 ⇒ Tot doelkans komen en afwerken, na voorzet.  Kwaliteit in de voorzet & juiste timing van inlopen naar juiste zones.

 • Een doelkans creëren via een individuele actie (TT+15)
 • Een subtiele eindpass (laag en hoog) in de diepte trappen (TT+17)
 • Op het juiste moment door de laatste lijn van de verdediging duiken maar opgelet off-side (TT+20)
 • Zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans (TT+21)
 • Een kwaliteitsvolle voorzet trappen:
  • Een voorzet trappen over de grond die bruikbaar is voor doel (TT+16a)
  • Een voorzet trappen in de lucht die bruikbaar is voor doel (TT+16a)
 • Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet:
  • Door twee of drie spelers (TT+18a)
  • Door minstens vier spelers:  1ste – 2de paal, 11m en 16m (TT+18b)
 • Bij voorzet snel (= agressief) bewegen om 1ste op de bal te zijn !
  • Strikte dekking ontvluchten (TT+19a)
  • Juiste timing bij het inlopen of teruglopen naar de juiste zones (TT+19b)
STAP-3 - Omschakeling naar beletten

SP9 ⇒ Tegenaanval: Eerst aanvallend anticiperen, snel diep denken en spelen.  Lukt dit niet, overgaan tot principes balbezit.

 • De hoogst opgestelde spelers staan of lopen zich vrij net voor balrecuperatie (loshaken/diep/breed) (TT+22)
 • Balrecuperatie: 1ste actie is diepte — georiënteerd (TT+23)
 • Snel en diep blijven spelen (TT+24)
 • Spelers in het blok: meerdere infiltreren zonder bal naar de juiste vrije zones (=SPRINT) (TT+25)
STAP-4 - Opbouw beletten

SP5 ⇒ Samen druk zetten vanuit een zo hoog mogelijk compact blok, met de bal als richtpunt.

SP6 ⇒ Ruimte voor infiltratie beperken, agressieve negatieve pressing, om zo tot balrecuperatie te komen.

 BLOKVORMING: AANSPEELBAARHEID TEGENSTANDERS BEHEERSEN

 • Sluiten:
  • Speelruimtes beperken (TT1a)
  • Speelruimtes beperken: compact blok (in lengte en breedte) van 35m op 35m (TT-1b)
 • Evenredige onderlinge afstanden (TT-2)
 • Zo hoog mogelijk compact blok (in W-vorm) (TT-3)
 • De centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt de off-side lijn (TT-4)

PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE VAN DE TEGENSTANDER BEHEERSEN

 • Positieve proactieve pressing (= sprint) op de baldrager (TT-5)
 • Agressieve Negatieve pressing (= sprint) op de baldrager (TT-6)
 • (Rug)Dekking door de dichtste medespeler (TT-7)
 • Geen kruisbeweging met naburige speler (TT-8)
 • Het vooruit schuiven en kantelen van het blok (TT-9)
 • Een meeschuivende doelman (hoge positie) (TT-10)
 • Het duel nooit verliezen : zich nooit laten uitschakelen (TT-11)
 • Het duel proberen winnen bij 100% zekerheid (TT-12)
 • De bal recupereren door interceptie (TT-13)
 • Collectieve W-pressing bij compact blok (TT-14)
STAP-5 - Doelkansen beletten om scoren te beletten

SP7 ⇒ Op eigen helft, as dicht, diepte afschermen en 1vs1 domineren door te verdedigen aan hoge intensiteit.

SP8 ⇒ Voorzet verhinderen, defensieve T-vorm in WHZ om scoren te beletten.  Mandekking in WHT + anticiperen.

 • Zich niet laten uitschakelen door een individuele actie in de waarheidszone (TT-15)
 • Een subtiele eindpass in de diepte beletten : Centrum sluiten en druk op de baldrager (TT-17)
 • Al dan niet anticiperen op de diep lopende speler/fall back: geen systematische off-side door stap te zetten (TT-20)
 • Doelpoging afblokken (TT-21)
 • Een voorzet beletten/afblokken (TT-16)
 • Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet:
  • Defensieve T-vorm (2+1) (TT-18a)
  • Defensieve T-vorm (3+1) (TT-18b)
 • Agressiviteit om 1ste op de bal bij voorzet te zijn
  • Korte dekking in de waarheidszone : (change) marking en split-vision (TT-19a)
  • Anticiperen op lopende speler  (TT-19b)
STAP-6 - Omschakeling naar opbouwen

SP9 ⇒ Tegenaanval: Eerst aanvallend anticiperen, snel diep denken en spelen.  Lukt dit niet, overgaan tot principes balbezit.

 • De hoogst opgestelde spelers staan of lopen zich vrij net voor balrecuperatie (loshaken/diep/breed) (TT+22)
 • Balrecuperatie: 1ste actie is diepte — georiënteerd (TT+23)
 • Snel en diep blijven spelen (TT+24)
 • Spelers in het blok: meerdere infiltreren zonder bal naar de juiste vrije zones (=SPRINT) (TT+25)

© KVK Svelta Melsele